Utökad B

Så här tar du utökad B-behörighet

En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet. Du behöver inte avlägga något skriftligt prov, du behöver inte ansöka om körkortstillstånd. Det enda som behövs är att du genomför ett godkänt körprov.

Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Körkortsbehörighet B ger normalt rätt att köra en bil som väger högst 3 500 kg.

Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn. Begränsningen för personbilars och lätta lastbilas totalvikt på högst 3 500 kg påverkas inte av utökad B.

Körprovet för "UTÖKAD BEHÖRIGHET" går till enligt följande:, Bil och släp står parkerade intill varandra och du skall koppla ihop ekipaget och direkt därefter utföra en GODKÄND säkerhetskontroll av HELA ekipaget. Sedan blir det körning i trafik där minst två moment skall innehålla särskild manövrering, och minst ETT av dem skall innehålla backning av ekipaget. Inget krav på någon funktionsbeskrivning men inspektören har rätt att ställa kontrollfrågor om han misstänker svaga eller obefintliga kunskaper i något viktigt ämne som kan häröras till det befintliga provfordonet. MAX PROVTID 60 MINUTER.