Riskettan

Riskutbildning omfattar både teori och praktik

Del 1 (riskettan) handlar om riskerna i trafiken, (riskfyllda beteenden, alkohol, trötthet) Den går du här på Trafikskolan.

Del 2 är praktisk träning i halt väglag, på halkbanan.

Planerade datum för del 1 är

Fredag 6/3   9.00-12.45

Torsdag 9/4  8.00-11.45

Fredag 1/5   8.30-12.15

Torsdag 21/5  9.00-12.45 

 

För att uppnå nollvisionen, där målet är 0 svårt skadade eller döda i trafiken är det viktigt att du som förare kan identifiera och ta ställning till risker och händelser som du kommer att möta i trafiken.

På Riskutbilding 1 (Riskettan) diskuterar vi riskfyllda beteenden i samband med bilkörning, som trötthet, droganvändning, mobiltelefonanvändande, grupptryck mm. Utbildningens mål är att göra dig till en riskmedveten förare som tar mogna och förnuftiga beslut i trafiken.

För att delta på kursen måste du kunna tala och förstå svenska (YOU MUST BE ABLE TO UNDERSTAND AND SPEAK SWEDISH TO PARTICIPATE IN THE COURSE).

Ta med legitimation till kursen

Vi bjuder på fika på rasten.

 

Del 2 innehåller dagens riskutbildning, som genomförs på halkbanan. Både del 1 och 2 ska vara genomförda innan teoriprov kan göras på Trafikverket. Mer info finns på www.korkortsportalen.se.